Řízení firemního
nákupu a komunikace
na jednom místě

Moderní digitální nástroj vám umožní efektivně a jednoduše:

  • Řiďit komplikované nákupní projekty
  • Mít všechny procesní úkony na jedné přehledné stránce
  • Jednoduše chytit a posunout kanban kartu
  • Zprůhlednit celému týmu úroveň zpracovanosti všech požadavků

Bringt Klarheit dahin, wo es am meisten gebraucht wird

  • Alle Prozessschritte auf einer Seite
  • Neue Anforderungen können Käufern zugewiesen oder von diesen abgerufen werden
  • Käufer können Anfragen per Drag & Drop zwischen den Schritten verschieben
  • Jeder weiß, wer mit was arbeitet und wie der aktuelle Stand ist

Procurement teamwork in one simple board

Collaborative Purchasing

Involve requestors into R&D discussions with potential Suppliers without losing control over process. Benefit from Suppliers innovations and know-how.

Built on Procurement Best Practices

Level up your organisation by giving your team a tool. Everyone can follow the best practices and work with the same flow.

Direct & Indirect

Indirect and Direct Purchasing through same flow ensures that not a single request is forgotten or lost.

Products & Services

All types of products and services can be requested and processed in Procurement Flow. Even frame orders and subscriptions are supported

Split & Bundle

Flexible way to handle Purchase Requests. Requests with hundreds of Line items can be easily divided into several Purchase Orders (PO). Items from different Requests can be combined into single PO.

Intelligente Automatisierung und Benachrichtigungen

Simple automated RFI/RFP workflow. Predictive alerts to notify about process abnormalities.

Anforderungen und Zulassungen auch über Smartphone

Need for new goods or services reach Purchasing department through system. Time saved for Purchasing team thanks to easy to start approval workflows.

Lieferantenportal

DEMNÄCHST

Let Suppliers do more! Move the communication with potential and existing Suppliers away from personal mailboxes.

Integrate with ERP

DEMNÄCHST

Connect easily with your existing ERP system. Seamless integration allows you to use best feature from both systems.

Lieferantenbeziehungsmanagement (SRM)

Die gesamte Kommunikation mit potenziellen und bestehenden Lieferanten. Verträge, Bedingungen, Ausgaben, Qualitätsvorfälle, vergangene und geplante Ereignisse werden aus einer Hand erfasst.

Týmový nákup

Zapojte kolegy do technické diskuze s dodavateli a mějte kontrolu nad celým procesem. Profitujte z inovací dodavatelů a jejich know-how.

Vyhodnocování KPIs

Posuňte se o level výš tím, že poskytnete vašemu týmu nástroj. Každý může pracovat se stejným tokem informací.Vylepšete výkon vyhodnocováním SMART ukazatelů, jako jsou OTD, OQD, COPQ, účetní výdaje a mnoho dalších

Přímo & nepřímo

Nepřímý a přímý nákup prostřednictvím jediného komunikačního kanálu zajišťuje, že ani jedna žádost nebude zapomenuta nebo ztracena.

Výrobky & Služby

V Procurement Flow můžou být zpracovány všechny typy výrobků a služeb. Podporovány jsou i rámcové objednávky a předplatné.

Rozděl & Sdružuj

Flexibilní způsob vyřizování nákupních požadavků.Žádosti se stovkami položek lze snadno rozdělit do několika nákupních objednávek (NO). Položky z různých požadavků lze sdružovat do jedné NO.

Chytrá automatizace & Notifikace

Jednoduchý automatizovaný pracovní postup RFI / RFP. Prediktivní upozornění pro upozornění na abnormality procesu.

Žádosti a schvalování i přes chytrý telefon

Požadavky na pořízení produktů či služeb proudí k nákupnímu týmu prostřednictvím jediného komunikačního kanálu.Schvalování jednotlivých NO je pak díky centralizaci brnkačka.

Dodavatelský portál

BRZY

Nechte dodavatele udělat více! Přesuňte komunikaci s potenciálními a stávajícími dodavateli mimo osobní poštovní schránky

Integrujte se svým ERP

BRZY

Připojte se snadno k vašemu stávajícímu ERP systému. Hladká integrace umožňuje používat nejlepší funkce z obou systémů.

Lieferantenbeziehungsmanagement (SRM)

Veškerá komunikace s potenciálními i stávajícími dodavateli. Smlouvy, podmínky, výdaje, reklamace, proběhlé i plánované události jsou zachyceny z jediného zdroje.

Začněme!

Transformujte svůj proces zadávání zakázek pomocí ProcurementFlow.com

Vyrobeno pro zakázku

Nejrychlejší palubní

Žádné nastavení • Není vyžadována kreditní karta • 14 denní bezplatná zkušební verze • Zrušení kdykoli

DeutschFrançaisItalianoEspañolPortuguêsčeština한국어PolskiالعربيةSlovenePortuguêsEnglish